Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

انتخاب با توئه

انتخاب با توئه، آخر قصه ات رو خودت بنویس

فیلیپ نایت موسس کمپانی نایک سال 1938 در ایالت اورگان واقع در نیو مکزیکو ایالات متحده آمریکا زاده شد. ایده ی شرکت نایک زمانی به طور جدی به ذهن فیلیپ نایت رسید که دانشجوی کارشناسی ارشد بود. در آن زمان از آنها خواسته شده بود یک…