Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

انالیز بیزینس

اسکن مغزی کسب و کار

فرآیند کسب و کار، سیستمی است که توسط یک شرکت برای رسیدن به هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد، همچنین می‌تواند به عنوان یک سری از گام‌ های مورد استفاده برای ایجاد ارزش برای مشتریان تعریف شود. مدیران، فرآیندهای کسب‌ و کار را تجزیه و تحلیل…