Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

امید در زندگی

غلبه بر نا امیدی از زندگی، آیا میدانید آینده برایتان چه خواهد آورد

ناامیدی در زندگی یک احساس ناامیدی است که از شکست­های پی در پی به وجود می­آید یا حتی میتوان گفت نا امیدی چیزی جز دلسرد شدن ما نسبت به شکل گرفتن رویاهایمان نیست. بعضی از افراد برای بدست آوردن رویاهای خود میجنگند و خوشبینانه به مسیر خود ادامه…

از چی پر شدی…؟

  از چی پر شدی؟ این چیه دوست من؟ یک پرتقاله، درسته؟ وقتی پرتقال را فشار می دهم چی بیرون میاد؟ آب پرتقال میاد، درسته؟ چرا آب پرتغال میاد؟ چون محتویات داخلش همینه وقتی زندگی بهت فشار میاره وقتی مردم اذیتت می کنن وقتی چیزهایی…