Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

آموزش کاربردی برای استفاده از هوش مالی در خانواده

آموزش کاربردی برای استفاده از هوش مالی در خانواده

برای شروع مبحث هوش مالی در خانواده ابتدا باید از خود بپرسیم چه مدل خانواده ای دارای هوش مالی است؟این خانواده ها چه ویژگی هایی دارد؟ خانواده هایی که دارای هوش مالی بالایی هستند اعضای آن برخوردار از مهارت هایی اند که به وسیله آن می توانند…