Take a fresh look at your lifestyle.

اصول کلی در مدیریت منابع انسانی

اصول کلی در مدیریت منابع انسانیReviewed by صابر خلیلی on Oct 22Rating:

 

در این مقاله به اصول کلی برای مدیریت منابع انسانی می پردازیم. مدیریت منابع انسانی عبارت است از فرآیند کار کردن با افراد در جهت نیل به اهداف سازمان. به گونه ای که این افراد و سازمانشان به توانمندی کاملی دست یابند. هدف کلی از مدیریت منابع انسانی، استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است، اما در این راه تنها به اهداف سازمان نگاه نمی شود، مدیریت می کوشد تا با جلب رضایت تمامی کارکنان سازمان روحیه کار را در آنها افزایش داده و از این طریق بتواند به اهداف سازمان دست پیدا کند. مدیریت منابع انسانی شامل فعالیت هایی نظیر جذب نیرو، آموزش، حقوق و روابط سازمانی می باشد.

 
اهداف مدیریت منابع انسانی:

مدیریت منابع انسانی

•    تامین نیروی انسانی با حداقل هزینه

نیرویابی به معنی تحقیق و شناخت نیروهای مستعد و تشویق آنان جهت استخدام در سازمان می باشد.
متخصصین جذب پس از دادن فرم های جذب نیرو ها به متقاضیان و انجام مصاحبه و آزمون های استخدامی از متقاضیان، اقدام به گزینش آنها کرده و نیرو های بهتر را انتخاب می کنند. حداقل هزینه به این معنی نمی باشد که برای کارکنان حقوق اندکی را در نظر گرفته بلکه به این منظور می باشد که افراد زبده انتخاب گردند تا هزینه آموزش به آنها و ضرر و زیانی که از ورود نیروی جدید به سازمان اعمال می شود کاهش یابد.

معیارهای سازمان برای گزینش افراد شامل موارد زیر است: 

۱- معیارهای سازمانی: که مربوط به ویژگیهای لازم برای موفقیت فرد در شغل مورد نظر سازمان می باشد.

۲- معیارهای اخلاقی: که شامل رفتارهای قابل قبول جوامع انسانی مانند رعایت ادب و نزاکت، احترام به حقوق دیگران، رعایت نظافت و … می باشد.

۳- معیارهای ارزشی: که زیربنای معیارهای سازمانی و اخلاقی به شمار می آید مثل اعتقادات فرد 

•    آموزش و پرورش نیروها

 

مدیریت منایع انسانی

 

افزایش کارائی سازمان ها در گرو افزایش کارائی منابع انسانی است و افزایش کارائی منابع انسانی در گرو آموزش آنها می باشد. بر اساس تجربه های بدست آمده در سال های گذشته و دانش موجود در این زمینه به نیروهای ورودی آموزش داده می شود تا چارچوب کار خود را بطور کامل بشناسند تا بتوانند بهترین عملکرد را از خود داشته باشند. منابع انسانی یک سازمان باید از ابعاد گوناگون شغلی، اجتماعی، اقتصادي و…مورد آموزش قرارگیرد تا نتایج مثبت توسعه آشکار گردد. وقتی نیرو نسبت به کاری که انجام می دهد آگاهی کامل داشته باشد زمینه ایجاد خلاقیت و ایده های نو در فرد به وجود خواهد آمد.

اصول یادگیری عبارتند از:

۱- راهنمایی : نیاز به یادگیری از راه آزمایش و خطا را کم می کند و کارآموزان را از سردرگمی نجات می دهد.

۲- استانداردهای عملکرد و آگاهی از نتایج آن: انسان ها زمانی خوب یاد می گیرند که از نتایج یادگیری خود و هدف آن مطلع بوده و با استاندارد های کاری ،آشنا باشند

۳- پاداش و پیگیری: اگر آموزش همراه با پیگیری و در نظر گرفتن پاداش برای شرکت کنندگان باشد نتایج بهتری خواهد داشت.

۴- انگیزش: مشارکت دادن شرکت کنندگان در دوره های آموزشی، در برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی باعث ایجاد انگیزه بیشتر در آنان می شود. 

۵- انتقال: عبارت است از انتقال دانش، مهارت و رفتارهای ایجاد شده در شرکت کنندگان به محیط کاری. 

•    حفظ نیروی لایق و برقراری ارتباط با آن

مدیریت منابع انسانی
مدیر سازمان با برقراری نظم در سازمان موجب می شود که افراد کارهای خود را به درستی انجام دهند و همچنین با رسیدگی به شکایات کارکنان و برقراری ارتباط موثر با آنان مشکلات آنان را نفر به نفر مورد بررسی قرار می دهد. این امر موجب دلگرمی کارکنان شده و تمایل آنان به ادامه همکاری با سازمان بیشتر می شود. مدیر می بایست نیروهای زبده و موثر را شناسایی کرده و با ایجاد ارتباط با آنان زمینه ماندگاری آنان در سازمان را فراهم سازد. وقتی مدیر به کارکنان اهمیت دهد اعتماد به نفس افراد برای انجام کارهای بزرگتر بیشتر می شود و خود موجب نوعی ایجاد انگیزه در افراد  می شود.

•    تامین نیازهای نیروها و افزایش اشتیاق و بهره وری در آن ها

مدیر می بایست خود را از کارکنان بداند، زیرا منابع انسانی در یک سازمان همچون خون در رگ های بدن می باشند. بدون داشتن نیروی انسانی کارآمد اهداف سازمان محقق نخواهد شد. بنابراین جلب رضایت کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار است. مدیر سازمان می بایست چارچوبی را فراهم آورد که کارکنان مورد تمجید و تشویق قرار بگیرند. این کار زمینه اشتیاق و رقابت را در کارکنان ایجاد می کند. تشویق شدن از سوی سازمان موجب می شود افراد برای بدست آوردن این امتیاز با تمام وجود به کار خود ادامه دهند و این کار بهره وری آنان را افزایش می دهد.

وظایف مدیریت منابع انسانی:

مدیریت منایع انسانی

•    سازماندهی: 

 اینکه افراد سازمان بدانند سازمان برای آینده چه برنامه ای دارد و آنها در این مسیر چه کمکی می توانند برای سازمان باشند، می تواند همکاری آنها را در اجرای کارها بیشتر کند و باعث می شود، روند اجرایی کارها بهبود بهتری بیابد. مدیران باید بتوانند با زبانی ساده و کاملاً مفهوم اهداف سازمان و چشم اندازهای شرکت را به کارکنان، آموزش بدهند و سازماندهی لازم را به عمل آورند.

•    آموزش:

 آموزش ها باید در جهت ایجاد و ارتقای سطح دانش، مهارت و یا نوع رفتارهای مطلوب در نیروهای انسانی ، صورت گیرد.

•   جذب نیروها:

 در صورتیکه پیش بینی های انجام شده نمایانگر کمبود نیروهای انسانی در بازار کارآینده باشد، جذب، گزینش و استخدام نیروهای جدید الزامی می گردد. 

•   برنامه ریزی منابع انسانی:  

مدیریت منابع انسانی

فرایندی است که به وسیله آن سازمان ها اطمینان می یابند که نوع و میزان نیروی انسانی مورد نیاز در حال و آینده سازمان به چه صورت است. 

موارد استفاده از برنامه ریزی نیروی انسانی:

۱- تجزیه و تحلیل برنامه آینده سازمان

۲- برآورد میزان و نوع نیروهای انسانی موجود

۳- تطبیق عرضه و تقاضای نیروی کار

۴- تعیین سیاست ها، خط مشی ها و استراژی های جذب، گزینش و استخدام

 

•   برآورد پاداش: 

 

مدیریت منابع انسانی

 

میزان موفقیت در نیل به اهداف سازمانی در ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد نیروهای انسانی مشغول به کار در سازمان ها می باشد. به همین دلیل ارزشیابی کارکنان و تشویق یا تنبیه آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هر سازمانی بر اساس معیارهای کاری، اخلاقی و ارزشی کارکنان خود میزانی از پاداش را برای آنها می تواند در نظر بگیرد.

•   روابط بین کارکنان:  

 

مدیریت منایع انسانی

 

کارکنان مشتریان داخلی سازمان ها می باشند، بنابراین نحوه ارتباط کارکنان با مدیریت و نیز با یکدیگر در پیشبرد اهداف سازمان دارای اهمیت است. از اصول مدیریت این است که مدیران بدنبال یافتن نقاط ضعف خود برای بهبود آنها باشند و نظرخواهی از کارکنان می تواند کمک زیادی در این مورد نماید. یک راهکار مناسب برای بهبود این روابط استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان برای افزایش کیفیت  عملکرد سازمان است.

•    حفظ بهداشت، ایمنی و رفاه:  

 

مدیریت منابع انسانی

 

برای حفظ بهداشت و ایمنی به موارد زیر باید توجه شود:

 ۱- تشویق کارکنان به منظور تقلیل حوادث و سوانح

۲- تشویق کارفرمایان به منظور فراهم کردن برنامه های تندرستی

۳- انجام تحقیقات مربوط به سلامتی کارکنان

۴- ایجاد کمیته نمایندگی جهت بررسی مشکلات

۵-ایجاد ضوابط و معیارهای پزشکی

۶- برگزاری دوره های آموزشی

 

اگر سازمانی تمام این شیوه‌ها را به خوبی مدیریت کند، بهترین بازده را خواهد داشت. در سازمان‌هایی با مدیریت منابع انسانی مؤثر، کارکنان و مشتریان تمایل به رضایت بیشتری دارند و از طرف دیگر، سازمان نیز بیشتر تمایل به خلاقیت و نوآوری داشته و بهره‌وری بیشتری دارد و درنتیجه شهرت بیشتری نیز در جامعه پیدا می‌کند.

عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی:

مدیریت منابع انسانی

عوامل بیرونی:  عواملی هستند که معمولا خارج از کنترل بخش مدیریت هستند مانند

•    بازار نیروی کار

•    قوانین و مقررات

•    مشتریان

•    رقابت

•    سهامداران

عوامل درونی: از عواملی تشکیل می گردد که از داخل سازمان بر وظایف مدیریت منابع انسانی تاثیر می گذارند مانند

•    اهداف بلند مدت سازمان

•    خط مشی سازمان

•    جو و فرهنگ سازمانی

 

خط مشى هاى کلى مدیریت منابع انسانى که بر فعالیت هاى مدیر پرسنل تأثیر مى گذارند عبارتند از:

  • تأمین امنیت کارى براى کلیه کارکنان.
  • تشویق همه کارکنان به منظور دستیابى به توانایى هاى بالقوه خود.
  • پرداخت حقوق براساس میزان عملکرد به منظور تشویق آنها در تولید بهتر و بیشتر کالاها و خدمات.
  • به کارگیری سیاست ترفیع از داخل براى پر کردن پست هاى خالى و ارج نهادن به نیروهاى موجود.

شش نکته برای بهبود منابع انسانی:

مدیریت منایع انسانی

۱- کارکنانتان را راهنمایی کنید.

۲- در کارکنانتان احساس تعهد ایجاد کنید. 

۳- به عزت نفس همکارانتان بیفزایید.

۴- با روی خوش اشتباهات کارکنانتان را ببخشایید.

۵- سازمان و گروه خود را در شمار برندگان درآورید.

 

نتیجه گیری

مدیریت منابع انسانی، در جهت کسب رضایت کارکنان و تامین اهداف سازمانی، سیاست گذاري، برنامه ریزي و فعالیت می نمایددر حال حاضر تمام تلاش شرکت ها بر این است که نیروهای آموزش دیده ای تربیت کنند که  ترک کار را توسط نیرو ها کاهش دهند. نیروهای تازه وارد، هزینه های زیادی روی دوش سازمان قرار می دهند. در این میان مدیریت منابع انسانی تلاش می کند با ایجاد جذابیت هایی در کار، خطر از دست دادن کارکنان را کاهش دهد.

 

چنانچه موفق به اتمام این مقاله در مدت زمان تخمینی نشده اید به سایت تست تندخوانی مراجعه نمایید

خواهشمندیم با دیدگاه سازنده خود ما را در ارائه هرچه بهتر مقالات یاری نمایید.

تیم آموزشی ماهان تیموری

نویسنده: ماهان تیموری – صابر خلیلی
ارائه دهنده آموزش های کسب و کار ، کارآفرینی ، مدیریت مذاکره

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر ۱
  1. حسن فکری کاربر می‌گوید

    این مقاله خیلی خوب بود.ممنون