Take a fresh look at your lifestyle.

افراد ثروتمند چگونه فکر و رفتار می کنند

افراد ثروتمند چگونه فکر و رفتار می کنندReviewed by حسین تیموری on Mar 31Rating: 5.0
این متن درباره ی پول نیست بلکه درباره ی طرز فکر ثروتمندان جهان است. مطابق صحبت آقای تی هارو اکر، نویسنده کتاب بهترین فروشنده، افکار میلیونرها و ثروتمندان جهان متفاوت با عامه مردم است. شما باید بدانید که ثروتمندان جهان رفتار و عملکرد متفاوتی نسبت به افراد فقیر و همچنین سطح متوسط دارند.
اگر خواستار این هستید که یک فرد ثروتمند شوید، ابتدا طرز فکرتان را تغییر دهید. اگر شما مشابه افراد ثروتمند فکر می کنید، مثل افراد مرفه نیز عمل می کنید و شانس این را خواهید داشت که شما هم پولدار شدن را تجربه کنید.

در این مقاله 17 روش که نشان می دهد افراد ثروتمند چه میزان متفاوت فکر و عمل می کنند نسبت به طبقه متوسط و فقیر جامعه وجود دارد.

 

۱۷ روش متفاوت میان رفتار و عملکرد افراد ثروتمند با افراد طبقه متوسط و فقیر

 

۱. ثروتمندان معتقدند (من زندگی ام را میسازم) ولی افراد فقیر معتقدند که (زندگی برای من ساخته می شود و اتفاق می افتد)

افراد ثروتمند و موفق 100% مسئولیت زندگیشان را به عهده می گیرند، مخصوصا وضعیت مالی و ثروتشان را تحت سلطه می گیرند. افراد فقیر معتقدند که تسلط کم و یا عدم تسلط بر زندگی مالیشان دارند.

افراد فقیر به جای برعهده گرفتن آن چیزی که در زندگیشان می گذرد، همه چی را غیر منتظره و در دست سرنوشت می بینند ونقش قربانی را به خود می گیرند. افراد فقیر وقتی به این سوال می رسند که چرا پولدار و ثروتمند نشدند، اغلب خودشان را سرزنش یا توجیه می کنند یا دیگران را سرزنش کرده و آن ها را عوامل بازدارنده از تبدیل شدن به یکی از ثروتمند ترین افراد جهان می پندارند.

 

۲. افراد ثروتمند با پول بازی می کنند تا برنده شوند. افراد فقیر با پول بازی می کنند تا ازدست ندهند.

تفاوت به سزایی، میان بازی کردن برای برد و بازی کردن برای عدم باخت وجود دارد. افراد فقیر با پول بازی می کنند؛ آن ها برای دفاع تنها بازی می کنند و حمله را فراموش کرده اند. افراد فقیر نگرانی های بسیاری دارند. آن ها بجای ثروت اندوزی و وفور آن برای بقا و امنیت تلاش می کنند.

هدف افراد ثروتمند به وضوح کسب ثروت زیاد و افزایش آن است. آن ها به مقداری از پول قانع نیستند بلکه پول بسیار می­ خواهند؛ اما هدف بزرگ افراد فقیر این است که به اندازه کافی برای پرداخت عوارض داشته باشند.

 

۳. ثروتمندان محکوم به ثروتمند بودن هستند. فقیرها خواستار ثروتمند شدن هستند.

خیلی از افراد واقعاً خواستار ثروتمند شدن نیستند چون آن ­ها افکار منفی بسیاری در ضمیر ناخوداگاهشان دارند که به آن ها می گوید یه اشتباه و شبهه ای درباره ی پولدار شدنشان وجو دارد. درحالیکه افراد فقیر دلایل بسیار خوبی برای اینکه پولدار شدن مشکل ساز خواهد بود، دارند؛ در حالی که افراد ثروتمند به وضوح بدنبال ثروت هستند. آن­ ها در واقع به­ دنبال بدست آوردن ثروت هستند. آن ها 100% همه چیزشان را می دهند تا ثروت را بدست بیاورند.

 

۴. ثروتمندان بزرگ فکر می کنند و فقیر ها به چیز های کوچک فکر می کنند.

بزرگی تفکر ما نشانگر میزان هنر و کمال ماست. افراد فقیر کوچک فکر می کنند بنابراین کارهای کوچکی انجام می دهند، درحالیکه افراد ثروتمند به چیزهای بزرگ فکر می کنند و کارهای بزرگی انجام می دهند. افکار کوچک و اعمال کوچک راهی به سوی شکست و نا تمام انجام دادن است. افکار بزرگ و اعمال بزرگ راهنمایی برای داشتن هم پول و هم مقصود است.

 

۵. ثروتمندان بر روی موقعیت ها تمرکز می کنند. فقیران بر موانع تمرکز می کنند.

ثروتمندان بر آنچه می خواهند تمرکز می کنند درحالیکه افراد فقیر بر آنچه نمی خواهند متمرکز می شوند. ثروتمندان موقعیت ها را میبینند.

فقیرها موانع را می بینند.

ثروتمندان پتانسیل رشد را می بینند.

فقیران پتانسیل ازدست دادن را می بینند.

ثروتمندان بر پاداش تمرکز می کنند.

فقیران بر ریسک ها تمرکز می کنند.

 

۶. ثروتمندان افراد ثروتمند و موفق دیگر را تشویق می کنند. افراد فقیر از ثروتمندان و افراد موفق اظهار تنفر می کنند.

این ممکن است یکی از دلایلی باشد که چرا اغلب افراد پولدار نمی شوند. اغلب افراد فقیر حساس و متنفر نسبت به ثروتمندان هستند. آن ها اغلب به موفقیت افراد دیگر با احساس انزجار، حسادت و تنفر برخورد می کنند.

اگر شما افراد ثروتمند را به هر روشی، شکلی و یا فرمی بد ببینید و بخواهید فرد خوبی باشید شما هرگز پولدار نخواهید شد. بجای انزجار و تنفر نسبت به ثروتمندان آن ها را تشویق کنید. مشوق دیگران و افرادی که با کسب و کار خوب ثروتمند شدند باشید تا به یکی از ثروتمند ترین افراد تبدیل شوید.

تقدیس کنید از آنچه می خواهید (فیلسوف هونا)

 

۷. ثروتمندان با افراد مثبت و موفق ارتباط برقرار می کنند. افراد فقیر با مردم منفی و ناموفق ارتباط برقرار می کنند.

ثروتمندان با برندگان وقت می گذرانند. فقیرها با بازندگان وقت می گذرانند. این یه دلیلی برای دلداری است و آن ها با هم سطح خود راحت تر خود مانی می شوند و ارتباط برقرار می کنند. ثروتمندان با افراد پولدار دیگر راحت ترند و فقیران با افراد فقیر دیگر راحت ترند و این یک قاعده کلی است.

 

۸. ثروتمندان متقاضی ترویج خودشان و ارزش هایشان هستند. افراد فقیر درباره ی ترویج و فروش منفی فکر می کنند.

ثروتمندان خواستار این هستند که محصولات، سرویس ها و ایده هایشان را با اشتیاق ترویج دهند درحالیکه فقیرها اینگونه نیستند.

 

۹. ثروتمندان بزرگتر از مشکلاتشان هستند. افراد فقیر کوچک تر از مشکلاتشان هستند.

افراد فقیر هرکاری که بتوانند انجام می دهند تا از مشکلات دوری کنند. آنها عذاب کشیدن، سردرد داشتن و مسئولیت را نمی پذیرند. ثروتمندان مشکلات دارند اما بزرگتر از مشکلاتشان هستند، چون آن ها بر مشکل تمرکز نمی کنند بلکه بر هدفشان متمرکز می شوند.

 

۱۰. ثروتمندان بهترین دریافت کنندگان هستند. افراد فقیر دریافت کنندگان ضعیفی هستند.

افراد فقیر برای فهمیدن و در دریافت کردن مفاهیم و موضوعات ضعیف هستند. آن ها احساس بی ارزشی و بی لیاقتی می کنند. ثروتمندان سخت کار می کنند و معتقدند آن ها مورد تشویق دیگران برای تلاش ها و ارزشی که برای دیگران تامین کردند، قرار می گیرند.

افراد فقیر سخت تلاش می کنند اما به دلیل وجود احساس بی ارزشی که در آن ها وجود دارد، معتقدند که کار ساده و پیش و پا افتاده ای انجام داده اند که نیازی به پاداش و دریافت تشویقی برای کار آن ها نیست و قدر دانی برای کارهایشان الزامی نیست.

 

۱۱. ثروتمندان بنابر نتیجه حاصله میزان دریافتی شان را انتخاب می کنند. فقیران براساس زمان صرف شده میزان دریافتی شان را انتخاب می کنند.

فقیران زمانشان را در مقابل پول معامله می کنند. فقیران ترجیح می دهند درآمد ماهیانه ثابت داشته باشند یا دستمزد ساعتی ثابت. ثروتمندان ترجیح می دهند که در مقابل نتیجه تولیدشان دستمزد بگیرند. ثروتمندان معمولا صاحب کار خودشان هستند. آن ها درآمدشان از سود حاصل از کار خودشان است.

 

۱۲. ثروتمندان فکر می کنند پول انقدر با اهمیت نیست.

ثروتمندان در دنیای ثروت و وفور نعمت زندگی می کنند. افراد فقیر در دنیای محدودیت زندگی می کنند. افراد فقیر فکر می کنند که باید میان پول و جنبه های دیگر زندگی انتخاب کنند. افراد فقیر فکر می کنند پول با اهمیت تر از چیزهای دیگر نیست.

 

۱۳. ثروتمندان روی ارزش خالصشان تمرکز می کنند. فقیرها به درآمد حاصل از کارشان فکر می کنند.

وسیله اندازه گیری صحیح ثروت ارزش خالص است نه درآمد حاصل از کار.

ثروتمندان به ارزش خالص فکر می کنند در حالی که افراد فقیر به درآمد حاصل از کار فکر می کنند.

 

۱۴. ثروتمندان پول خود را به خوبی مدیریت می کنند. فقیران پول خود را به خوبی مدیریت نادرست می کنند.

این بستگی به آن میزان پولی که بدست می آورید ندارد بلکه آن مقدار پولی که نگه می دارید است که شمارا ثروتمند می سازد.تنها دلیل تفاوت میان موفقیت اقتصادی و شکست اقتصادی این است که چه میزان پول خود را مدیریت می کنید. ثروتمندان بخوبی پول خود را مدیریت می کنند درحالیکه فقیران پول خودرا بد مدیریت می کنند.

 

۱۵. افراد ثروتمند با پولشان سخت کار می کنند. افراد فقیر سخت برای پولشان کار می کنند.

اغلب افراد ثروتمند که صاحب کسب و کار خودشان هستند طوری برنامه ریزی می کنند که شما برای پول سخت کار کنید. درحالیکه افراد فقیر برای پول سخت کار می کنند، افراد ثروتمند از قدرت نفوذشان استفاده می کنند.

آن ها افراد دیگر را استخدام می کنند تا برایشان کار کنند و پولشان برای آن ها کار کند. ثروتمندان می دانند که هرچه بیشتر پولشان کار کند، کار کمتری باید انجام دهند.

 

۱۶. ثروتمندان برخلاف ترسشان عمل می کنند. افراد فقیر با ترسشان متوقف می شوند و ترس است که آن ها را متوقف می کند.

ثروتمندان و افراد موفق ترس و شک و نگرانی هایی دارند. اما آن ها اجازه نمی دهند این احساس ها آنهارا متوقف کند. افراد ناموفق ترس ها، شک و نگرانی هایی دارند پس به این احساس ها اجازه می دهند که متوقفشان کنند.

 

۱۷. ثروتمندان بصورت ثابت یاد می گیرند و پیشرفت می کنند. افراد فقیر فکر می کنند که همچنان اگاهند.

ثروتمندان بصورت ثابت یاد می گیرند و پیشرفت می کنند. افراد فقیر فکر می کنند که یادگیری با اتمام مدرسه به پایان رسیده است. افراد فقیر ادعا می کنند که به دلیل کمبود وقت و پول نتوانستند تلاش کنند تا تحصیلات لازم را کسب کنند. اما در صورتی که بنجامین فرانکلین می گوید که اگر فکر می کنید تحصیلات هزینه بر است، درحال انکار و رد آن هستید.

 

نترسید و با سرمایه خود و استخدام افراد کاردان در مدیریت کسب و کار خود را به راه بیاندازید. ریسک کنید و با افراد پولدار و ثروتمند روابط خوبی داشته باشید. تحصیلات هزینه خاصی ندارد و کتاب های دسته دوم در بازار با قیمت کم تر موجود هستند، درضمن هزینه تحصیلات از هزینه های دیگر ما بسیار کم تر است. فرصت های تحصیلی خود را به بهانه فقر از دست ندهید.

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 نظر
 1. حسین توپریز کاربر می‌گوید

  بسیارعالی وراه گشا..عمیق نگاه کردن وژرف بین بودن وسنجیدن تمامی زمان ومکان اولین گام دررسیدن به پله اول ثروتمندشدن است..سعی نکنیم نوک دماغ خودراببینیم…اینده نگری. ودوراندیشی به نظربنده یکی ازگامهای مهم برای ثروتمندشدن است..کسب اطلاعات ازبزرگان وصاحب منصبان وافرادکاردان وخبره نیزراه گشایی دیگراست..ازتوصیه های ثروتمندان برای ثروتمندشدن بهره ببریم..امیدوارم موفقیت برای همگان حاصل گردد

 2. مهران عنایتی کاربر می‌گوید

  سلام دوستان گلم
  اونی که میخاین داشته باشید رو تو ذهنتون بسازید تا بهش برسید

 3. مریم بشارده کاربر می‌گوید

  سلام
  ممنونمذاز فرصتی که قرار دادید …! خدا قوت ماهان تیموری!
  من واقعا اگر ۲۰۰ میلیون داشتم تقسیم بر دو میکردم و بازهم اون صد میلیون رو باز تقسیم بر دو میکردم حالا به یه ۵۰ میلیونش بدهی هامو میدادم تا از دغدغه و فکر و خیال راحت بشم (بدهی هلی ۷ سال پیشم رو) و ۵۰ تومن دیگه رو روی یه برند سازی سرمایه گذاری می کردم و اگر این برند سازی رونق میگرفت ۵۰ تومن یا هفتاد میلیدن دیگه رو از همین برند سازی محصول ” تولید” می کردم بقیشم هم بذای ضرر و زیان و مواد اولیه و ….. نگه میداشتم