Take a fresh look at your lifestyle.

ناهشیاری مالی اعتیاد خطرناک بسیاری از افراد

ناهشیاری مالی اعتیاد خطرناک بسیاری از افرادReviewed by صابر خلیلی on Apr 22Rating:
مقدمه

در این مقاله به توضیح درباره ناهشیاری مالی می پردازیم و شما را با دید کلی و رفتار افرادی که از ناهشیاری مالی برخوردارند آشنا خواهیم کرد. افرادی که ناهشیاری مالی دارند پول ماده ایست که حال و هوای آنان را عوض می کند. ناهشیاری مالی چیزی ایست که به طور مستقیم کسب و کار شما را تحت تاثیر قرار می دهد. مثلا پول خود را نفله می کنند تا احساس ارزشمند بودن را برای خود بخرند. و میخواهند به زور ولخرجی احساس شادمانی کنند، تا یک نفر از آن ها خوشش بیاید. اعتیاد به پول مثل اعتیاد به الکل زاییده انزوا و تنهایی است. بسیاری از ناهشیاران مالی می ترسند واقعیت وجودشان را با دیگران درمیان بگذارند.

زندگی ناهشیاران مالی چگونه است

ناهشیاران مالی میخواهند زندگیشان را لبریز از شادمانی کنند و فکر می کنند که وسیله اینکار پول می باشد و پول برایشان کاری بیش از پرداخت صورت حساب ها را انجام می دهد و در نتیجه یا ولخرجی می کنند و این چیز و آن چیز را برای خود می خرند و یا به شدت صرفه جویی می کنند تا برای خودشان فضیلت بخرند.

ناهشیاران مالی می خواهند یک شخص ویژه باشند زیرا در نمیابند که هم اکنون خودشان یک شخص ویژه هستند. شاید این احساس را در خود ندارند که کافی هستند، زیرا خود را هرروز با افرادی که در تلویزیون می بینند مقایسه می کنند. یعنی مقایسه درونمان با برون سایر افراد. آنان گویی به هرچیزی که درونشان را پر کند خو گرفته اند از خوراک های بنجل گرفته تا تلویزیون و لوازم بنجل و به خشنودی آنی عادت کرده اند.

پول برای بسیاری از افراد حکم ماده مخدر را دارد و مانند هر ماده مخدر دیگری می تواند زندگی فرد و اطرافیان او را نابود کند. و ریشه آن به عدم حرمت راستین به خویشتن می باشد.

راه شناسایی ناهوشیاری مالی این است که هرگاه پول به یک اصل حاکم تبدیل شود، یعنی بر کار، خانواده و احترام به خود تاثیر مخرب نهد، رابطه ناسالم با پول وجود دارد.

آیا ما نیز در دام ناهشیاری مالی افتاده ایم

تشخیص رابطه نادرست با پول امری است کاملا شخصی، ولی سوالاتی وجود دارد، آیا شخص در ناهشیاری مالی قرار دارد یا خیر. ما در ادامه ویژگی هایی را بررسی می کنیم که نشان می دهد افراد ناهشیاری مالی دارند یا خیر.

ویژگی افرادی که ناهشیاری مالی دارند

 • پول می تواند به شدت حال و هوای آنان را عوض کند.
 • به دلیل موفقیت یا شکست در رابطه با پول سایر الگوهای اعتیاد آمیز را از خود نشان می دهند.
 • اغلب در مورد پول بحث می کنند.
 • اشیایی را می خرند و آن ها را پنهان می کنند.
 • اغلب در مورد پول نگرانی دارند.
 • چیزهایی را می خرند که استطاعت آن را ندارند.
 • در مورد میزان درآمدشان دروغ می گویند.
 • پیشاپیش حقوق ماه بعد خود را می گیرند.
 • برای دریافت خدماتی قرار داد می بندند که پول پرداختش را ندارند.
 • نمی توانند در ازای کاری که کرده اند تقاضای پرداخت کنند.
 • اغلب ثروتمندند و با این حال در مورد پول نگرانی دارند.
 • از کسانی که به آنها مقروض هستند دوری میجویند.
 • از مراجعه به تتمه ی حساب دست چک خود می گریزند.
 • قبضهایشان را در کشوی خود پخش می کنند و یا آن ها را دور می اندازند.
 • به هنگام گفتگو در مورد پول یا غمگین می شوند و یا خشمگین.
 • وقتی نتوانند از عهده تعهدات مالی خود بر بیایند انتظار رفتاری ویژه را دارند.
 • به خانواده هایی که دارای مشکلات مالی هستند تعلق دارند و یا دست کم یک خواهر و یا برادرشان دارای مشکل مالیست.

آنچه عمدتا ما را فلج می کند اغلب استفاده نادرست از پول است. هدف هر فردی این است که بتواند در کاربرد پول انتخاب آگاهانه انجام دهد و عقل سلیم و اعتماد به نفس داشته باشد.

هوشیاری یعنی اینکه تصمیمات ما عذاب آور نیستند و شخص می تواند از خرید ها چشم بپوشد و هیچ یک از آن ها جنبه ی باید یا اضطراری ندارد. شاید در زمان هوشیاری چیزهایی را بخواهید ولی قاعدتا این نیاز برای تسکین درد خود و التیام زخم هایتان نیست. شما در هشیاری خواهید دانست که پول نمی تواند روح تهی را پر کند.

ناهشیاری مالی

ناهشیاری همچون اعتیاد

بسیاری از افرادی که هیچگونه اعتیادی ندارند همچنان به پول معتادند. شاید شخصی که به موادی معتاد است مشکل خود را با پول یکی دیگر از عوارض و ضایعات اعتیاد بداند و مشکل مالیش را به صورت مشکل مستقل نبیند.

بسیاری از اوقات معتادان به مواد که در حال بهبودند، منتظرند تا مشکلات مالی شان سرو سامان یابد، حال آنکه می بینند تلاشهایشان برای هوشیاری پیوسته خنثی می شود. این خود نشانه اعتیاد به پول است.

نکته مهم

مهم نیست که اعتیاد به پول را نوعی اعتیاد بدانید یا نه ، مهم این است که وقتی مشکل مالی تان را به صورت اعتیاد ببینید و به این شکل با آن رفتار کنید، بهبودی سریع و همیشگی به دنبال خواهد داشت. پس بکوشید ذهنتان گشوده باشد و در دام بحث بر سر نظریه اعتیاد گرفتار نشوید.

همانگونه که هر معتاد در هر حال بهبودی می گوید، اعتیاد راستین یعنی عوض کردن حال و هوای شخص، به همین دلیل بعضی از ما می توانیم مثل عوض کردن کانال تلویزیون از اعتیادی به اعتیادی دیگر بجهیم. هر آنچه که حال و هوای ما را عوض کند می تواند برایمان اعتیاد آمیز شود. همانگونه افرادی که درمانهای ترک اعتیاد را طی کرده اند، می گویند مدت زمان اعتیاد ها در مواقع احساسات شدید تغییر می کند.

به عنوان انسان، همه ما احساسات شدید را تجربه می کنیم. اعتیاد به پول می تواند سایر ناهشیاری ها را ایجاد کند. به همین دلیل باید هرچه زودتر به شناخت و درمان آن پرداخت.

ابهام مهلک درمورد ناهشیاران مالی

ناهشیاران مالی دارای یک حافظه گزینشی هستند و از حواسپرتی و فراموشی مالی به عنوان ابزاری برای پرهیز از درد بهره جسته اند. مثلا می گویند:

اصلا یادم نیست که فلان صورت حساب به دستم رسیده باشد.

اصلا یادم نیست، اما فکر میکنم که پولش را پس داده ام.

آیا آخرین بار به من اخطاریه داده شده بود؟

برای کسی که ناهشیار مالی نیست چنین ابهامی خشم آور است و حتی مظنون کننده است. بنابراین فشار و تنش پرده ای ایجاد می کند که جزئیات آزاردهنده را می پوشاند. برای ناهشیاری مالی نیز جزئیات آزاردهنده یعنی پول.

برداشتن نقاب نفی و انکار دشوارترین کار است. چون داریم از خودمان پنهان می شویم. با دروغی پس از دروغی دیگر تماس با واقعیت را از دست می دهیم چون میخواهیم پیوسته چهره شادمان خود را حفظ کنیم و هیچگاه نمیخواهیم عمیقا در آینه بنگریم و پشت این ظاهر را ببینیم. مکانیسم نفی و انکار نمی گذارد با واقعیت تماس یابیم و چندی نمیگذرد که این واقعیت که میتوانیم وضع مالی خود را بهبود بخشیم از هم فرو می پاشد.

نتیجه گیری

به این نتیجه رسیدیم که اعتیاد به پول مانند هر اعتیاد دیگری با نفی و انکار همراه است. کسانی که ناهشیاری مالی دارند در اکثر اوقات این کلمات را به زبان می آورند.

همه قرض دارند.

شیوه زندگی ما اینگونه است.

دچار افسردگی بودم.

جوان بودم.

من تازه از همسرم جدا شده بودم.

ناهشیاران مالی معمولا پول خود را برای جشن گرفتن این که پس انداز کرده اند به مصرف می رسانند و وقتی بدهی های خود را ادا کردند دوباره به این کار روی می آورند.

بیشتر افرادی که ناهشیاری مالی دارند به خود دروغهای کوچک تسکین دهنده میگویند تا بر مسئله بزرگ خود سرپوش بگذارند. مصرف کننده افراطی پول در مورد آخرین خریدش می گوید که واقعا به آن احتیاج داشته است.

در مقالات بعدی ما به بررسی دیگر افرادی که ناهشیاری مالی دارند می پردازیم.

چنانچه موفق به اتمام این مقاله در مدت زمان تخمینی نشده اید به سایت تست تندخوانی مراجعه نمایید

خواهشمندیم با دیدگاه سازنده خود ما را در ارائه هرچه بهتر مقالات یاری نمایید.

تیم آموزشی ماهان تیموری
نویسنده: ماهان تیموری – صابر خلیلی

ارائه دهنده آموزش های کسب و کار ، کارآفرینی ، فن بیان

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر ۱
 1. امید رحیمی کاربر می‌گوید

  با عرض سلام ،ادب و احترام خدمت تمامی دوستان عزیز بویژه استاد گرانقدر جناب آقای تیموری بزرگوار که به حق برای بنده حقیر فرستاده ای بود از جانب خداوند برای رساندن هدیه ای که بعد از سالها رنج و مشقت و زندگی در بدترین شکل قابل تصور تاکید میکنم بدترین شکل قابل تصور برای شما عزیزان به من نوعی باشند . مقاله ای بی نظیر که فقط کافیست عمق مطلب دستگیر خوانده آن شود تا انقلابی روحانی در او متبلور گردد. درود بر استاد و درود بر ایران زمین به واسطه داشتن چنین جوانان برازنده و نابغه ای.