Take a fresh look at your lifestyle.
مرور دسته‌بندی

استراتژی در مدیریت

ماتریس انسوف تکنیک طلایی استراتژی در مدیریت

مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله 5 دقیقه می باشد مقدمه ماتریس انسوف الگویی است که برای انتخاب استراتژی در مدیریت بسیار کاربرد دارد. می توان گفت که ماتریس انسوف بسیار کاربردی می باشد. در مقالات قبلی استراتژی کسب و کار و…

مزیت رقابتی ، تسخیر جایگاه ذهن مشتریان

مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله 5 دقیقه می باشد مقدمه مزیت رقابتی مهمترین عاملی است که در استراتژی کسب و کار باید به آن توجه کرد. داشتن مزیت رقابتی خوب ما را از رقیبان متمایز خواهد کرد. در مقاله قبلی استراتژی کسب و…

استراتژی کسب و کار مهمترین بخش مدیریت بازاریابی

مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله 5 دقیقه می باشد مقدمه در این مقاله به استراتژی کسب و کار می پردازیم. استراتژی کسب و کار سومین سطح از استراتژی در مدیریت می باشد. این استراتژی برای مدیریت بازاریابی از اهمیت ویژه ای…

استراتژی عملیاتی مهمترین بخش سیستم سازی سازمان

مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله 5 دقیقه می باشد مقدمه استراتژی عملیاتی دومین سطح از استراتژی در مدیریت می باشد که می خواهیم راجب آن صحبت کنیم. استراتژی عملیاتی به فرآیند های درون سازمانی ما بر می گردد. ما در مقاله…

مهمترین نکات برای انتخاب مخاطب در بازاریابی مستقیم فروش

مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله 5 دقیقه می باشد مقدمه سه عامل بازاریابی مستقیم فروش مخاطبان و رسانه ها و پیام مناسب می باشد. امروز دو عامل دیگر بازاریابی مستقیم فروش را مورد بررسی قرار می دهیم. در مقاله قبلی…

بازاریابی مستقیم بهترین روش در بازار کنونی

مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله 6 دقیقه می باشد مقدمه بهترین شیوه در بازار کنونی استفاده از بازاریابی مستقیم می باشد. در اینجا می خواهیم نقش رسانه ها در بازرایابی مستقیم را به طور کامل تشریح کنیم و ببینیم که این کار…
ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
ARE YOU READY? GET IT NOW!
OR SUBSCRIBE WITH
{subscription-facebook}
{subscription-google}
هدیه شما، فایل صوتی مصاحبه با آنتنی رابینز
میلیونر خودساخته ای که رازهاش رو با شما به اشتراک میزاره
telegram
ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.