Take a fresh look at your lifestyle.
مرور دسته‌بندی

هوش مالی چیست ؟

هوش مالی چیست ؟ | قسمت هفدهم

هوش مالیاتی بنظرت مالیات چه رنگیه ؟ هوش مالیاتی بنظر من صورتیه ! اما از دیدگاه خیلی ها مالیات خیلی تیرست ، یعنی مشکیه ! چون مالیات رو بلد نیستن ! هوش مالیاتی توی این ویدئو می خواهم بهت بگم که در ماه هفدهم دوره ی هوش مالی پلاس چی یاد می…

هوش مالی چیست ؟ | قسمت شانزدهم

هوش حقوقی چند روز پیش یکی از دوستام تعریف کرد که یکی از دوستانش نتیجه ی بیست سال زندگیش و کل داراییش رو توی یک معامله از دست داد ! خیلی ها در طی روز در ایران این اتفاق براشون میفته . چون هوش حقوقی خوبی ندارند ! در صورتی که اگر اطلاعاتمون…

هوش مالی چیست ؟ | قسمت پانزدهم

هوش ورشکستگی من خودم در سال 95 ، یک ورشکستگی خیلی خیلی شدیدی رو داشتم . تمام داراییم رو در موسسه ی ماهان تیموری از دست دادم . و پس از مدتی دوباره احیا شدم و توسنتم شرایطم رو خوب کنم . به همین جهت در مورد ورشکستگی خیلی اطلاعات دارم . خیلی…