Take a fresh look at your lifestyle.

سرمایه گذاری روی خودم

بعد از ۳ با شکست در ۱۰ سال اخیر زندگی به این نتیجه رسیدم که بدون داشتن دانش کافی نمیتوان موفقیت کسب کرد و باید مسوولیت خودم را به پذیرم تا اولین گام را بردارم به لطف خدا و مربیان عزیزم در بیزینس کوچینگ به هدف خود بسیار نزدیک شده و قلبا از خودم رضایت داشته و به هدف خود نزدیک تر شده ام.در دنیای امروزی بدون داشتن دانش و تجربه نمیتوان موفقیت کسب کرد و حتما باید خود را بروز رسانی کنیم.به امید موفقیت های بسیار بالاتر.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.