Take a fresh look at your lifestyle.

راه کارهای تضمینی تقویت هوش مالی و اقتصادی کودکان

هوش مالی و اقتصادی چیست؟؟؟ میتونید با کلیک روی این متن بدونید که هوش مالی و اقتصادی چیست و چقدر اهمیت داره

 

خانواده ها دو دسته هستند

دسته اول: خانواده هایی که وضعیت مالی خوبی دارند و لزومی به آموزش کسب و کار فرزندان شان نمی بینند.
دسته دوم: خانواده هایی که دیدگاهشون این است که بچة من باید روی پای خودش بایستد با این که وضعیت مالی خوبی دارند.

صحبت ما با گروه اول این است: هرچه قدر ما استطاعت مالی داشته باشیم آیا برای همیشه در این لول از ثروت می مانیم؟ در واقع ما نمی توانیم آینده وتوانایی مالیمون رو پیش بینی کنیم و بچه ها باید مدیریت پولشان را یاد بگیرند.

اعتماد به نفسی که بچه ها در کسب درآمد خواهند داشت. همه را خودمان برایشان فراهم می کنیم و نکته اصل در این است بچه ها دیگر خوشان آن لذت را نمی برند. هدف ما این است که بچه ها در هر لولی که هستند ارزششان را بالا ببریم، اعتماد به نفسشان بالا برود و خیل بهتر از پس کارهایشانبربیایند.

تمرین: بچه ها را به نحوی تربیت کنیم که خودشان احساس موفقیت را درک کنند. بچه ها هر چقدر با انگیزه باشند در موفقیت هایشان تأثیرگذار است.اگر بچة شما نتواند خوب پول در بیاورد تا آخر عمر دچار مشکل می شود و نمی تواند لذت ها را به حد درک تجربه کند.

راه کارهای تقویت هوش مالی کودکان

 

راه کارهای تضمینی تقویت هوش مالی کودکان1

برای شروع بهتر است زمانی که کودکان شما هنوز خیلی کوچک هستند (بین ۳ یا ۴ سال)، به آنها تفاوت بین سکه هاي پول رایج کشور را آموزش دهید.سپس برای آنها یک قلک تهیه کنید تا او شروع به جمع کردن پول خرد یا سکهها و حتی پولهای کاغذی در آن کند. یک قلک پول (کیف پول یا حتی کیسهای برای نگهداری پول) در واقع محلی برای نگهداری امن پولها ميباشد و همینطور باعث ایجاد حس پول داشتندر کودکان ميشود و این شروع بسیار خوبی است.

اگر بتوانید از یک قلک شیشهای یا شفاف که داخل آن مشخص باشد، استفاده نمايید، خیلی بهتراست. اینگونه قلکها باعث ميشوند کودکان بهتر پول را حس کنند و صدای آن را بشنوند و خیلی راحت انباشته شدن آن را مشاهده نمایند. اکنون که کودک شروع به پس انداز پول کرده است، بهتر است به او اجازه دهید که با این پول هر کاری که دلش ميخواهد انجام دهد، البته در دو حالتاینکار باید انجام شود، اول زمانی که قلک کاملا پر نشده است و دوم زمانی که قلک او پر از پول میباشد.

پس انداز

این مساله به آنها این درس را ميدهد که با مقدار پس انداز کمتر فقط ميتواند چیزهای کوچکتر و کمارزشتری را خریداری نمایند، در صورتی که با یکقلک پر از پول ميتواند چیزهای خاصی را بخرند، درنتیجه ارزش پس انداز کردن به طور پیوسته را درک خواهند کرد. وقتی که بچه هاي شما کمی بزرگترشدند، ميتوانید برای آنها تفاوت بین نیاز و خواسته را توضیح دهید. مثلا زمانی که شما یک تابلوی تبلیغاتی را در خیابان ميبینید یا در حال تماشای تلویزیون هستید، در مورد محصولات و خدمات مختلف ميتوانید تفاوتبین خواسته و نیاز را برای آنها توضیح دهید.

سپس از آنها بخواهید که در مورد محصولات دیگر، آنها مشخص کنند که آیا یک نیاز است یا اینکه یکخواسته است. اگر او توانست ۱۰ جواب صحیح به شما بدهد، بهتر است برای او پاداشی در نظر گرفته شود.

یکی از ویژگیهای هوش مالی عادت به پس انداز کردن است: درخانه یک قانونی بگذارید که بر طبق آن کودکان موظف به پس انداز کردن حداقل ۱۰ درصد يابیشتر از پول خود باشند. این پول ميتواند از انجام دادن کاری در بیرون خانه بدست آمده باشد یا از محل پول توجیبی و ماهانه کنار گذاشته شود.

برنامه آموزشی

 

راه کارهای تضمینی تقویت هوش مالی کودکان

 

اگر برنامه آموزشی خود را در مورد پس انداز به موقع شروع کنید و در ابتدا خیلی شرایط را برای کودکان دشوار و سخت نکنید، موفق خواهید شد. اگر برایکودکان شرایطی متعادل را در همه زمینهها فراهم نمايیم، آنها نه تنها واکنش منفی نشان نخواهند داد، بلکه استقبال نیز خواهند کرد، در مورد پس انداز کردن نیز این مساله صادق ميباشد.

برای درک این مساله بهترین کار این است که به گذشته خود فکر کنید، زمانی که شما نیز کودک بودهاید، صادقانه بگويید که آیا پولی که در جشن تولد ۸سالگی به عنوان هدیه دریافت کردهاید، با مشورت پدر و مادر آن را خرج کردهاید یا خیر؟
پس انداز کردن پول مهارتی است که باید به کودکان آموزش داد.

یک حساب پس انداز به نام کودک باز کنید: همانند یک قلک، حساب بانکی ميتواند به بچهها نحوه انباشته شدن پول را نشان دهد. تفاوت حساب بانکیبا قلک در این است که حسابهاي بانکی کودکان طریقه پولسازی را نیز فرا خواهند گرفت.

اینکه پول ميتواند پول بسازد. برای انتخاب نوع حساببانکی ميتوانید جدول نرخ سود بانک را به آنها نشان دهید و با مشورت خود آنها یکی از حسابها را انتخاب کنید. این جداول در شعب کلیه بانکهايکشور وجود دارد. در واقع کودک با اینکار ميتواند یک برنامه ریزی زمانی برای پول خود داشته باشد، اینکه او باید تصمیم بگیرد چه مدت ميخواهد پولش را در حسابی دربانک نگهداری کند و چقدر از بابت این پس انداز سود خواهد گرفت. مطمئن باشید که بردن کودک به بانک بسیار در موفقیتهاي مالی او در آینده موثرخواهد بود.

امروزه باز نمودن حساب در بانکها کاری بسیار آسان و سریع ميباشد و انتخاب نوع حساب نیز بیشتر از چند دقیقه طول نخواهد کشید. بنابراین انجامدادن این کارها به همراه کودکان به آنها حس مستقل بودن و بزرگ شدن را خواهد داد و این برای رشد فکری و در نتیجه مسوولیتپذیری آنها در آینده حائز اهمیت ميباشد.

تشویق کودکان به داشتن اهداف مالی از عوامل مهم تحریک و رشد هوش مالی آنهاست

همیشه کودکتان را ترغیب کنید تا لیستی از آن چیزهايی را که مي‌خواهند و همینطور زمانی که برای بدست آوردن آن چیزها لازم است را، بنویسند. برای مثال؛ کودک شما ممکن است برای سال آینده یک جفت کفش اسکیت یا اینکه دوچرخه مخصوص کوهنوردی بخواهد، تجسم کردن و داشتن اهدافمي‌تواند انگیزه او را جهت پس انداز کردن پولش بیشتر کند. شما مي‌توانید برای آنها مقدار مشخصی از پس انداز را در نظر بگیرید که در صورت رسیدن بهآن عدد پاداشی به آنها بدهید.

 

به آنها بگويید اگر مثلا پس‌انداز آنها از ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان بیشتر شود به ازای هر ۱۰۰۰ تومان، شما نیز مبلغی به آنها پرداخت خواهید کرد. شما باید کودکان راطوری به پس انداز کردن تشویق نمايید که آنها به اهداف بزرگ خود زودتر و قبل از اینکه خیلی بزرگ شوند و دیگر آن هدف برای آنها جذابیت نداشته باشد، برسند.

به کودکان به صورت منظم پول توجیبی بدهید

 

راه کارهای تضمینی تقویت هوش مالی کودکان2

تجربه نشان داده است که پول توجیبی بسیار مهم‌تر از پولی است که خود کودکان به دست مي‌آورند، یکپول توجیبی منظم مي‌تواند پس انداز منظم، خرج کردن‌هاي منظم را در پی داشته باشد و این اعتماد به نفس کودکان را افزایش خواهد داد، البته اینکهچه مقدار پول توجیبی به کودکان پرداخت شود از اهمیت زیادی برخوردار مي‌باشد و این مبلغ باید بر اساس سن بچه‌ها، شرایط آنها و وظایفی که به عهدهدارند تعیین شود.

بیشتر کارشناسان معتقدند که ۶ سالگی زمان مناسبی برای شروع پرداخت پول توجیبی مي‌باشد، زیرا کودکان در این سن مي‌توانند بیشتر چیزهایی را کهمي‌خواهند و نیاز دارند، خود خریداری كنند. بعضی از والدین فکر مي‌کنند که نباید مبلغی را به عنوان پول توجیبی به کودکان پرداخت کنند، زیرا آنهاميگویند ما هر موقع که کودکمان به پول نیاز داشته باشد، به او پرداخت خواهیم کرد.

 

نقش خانواده ها در افزایش هوش مالی فرزندان خود

 

می توانید ساعت های زیادی را درباره ارزش و اهمیت پول و اینکه بچه ها باید یاد بگیرند که پول خودشان را با دقت خرج کنند، برایشان حرف بزنید. می توانید داستان زندگی خودتان در گذشته را برایشان تعریف کنید و به آن ها بگویید که در دوره های مختلف زندگی از چه راهی پولتان را به دست می آوردید و چطور برای خرج کردن آن ، برنامه ریزی می کردید و چقدر از آن را و به چه روشی پس انداز می کردید ؛ چون حتما می دانید که بهترین معلم انسان تجربه های گذشته خودش و دیگران است.

هوش مالی کودکان

 

نقش خانواده ها در افزایش هوش مالی فرزندان خود2

 

در این جا می خواهیم راه هایی را که می توانید به کودکتان توضیح دهید تا از پولش چگونه استفاده کند و چگونه پس انداز کردن را یاد بگیرد، به شما آموزش دهیم . دیر یا زود کودکتان باید یاد بگیرد که پول بر روی درخت سبز نمی شود و برای به دست آوردن آن باید زحمت کشید و به احترام زحماتی که برای پول درآوردن کشیده می شود، باید آن را به بهترین صورت خرج کنند .

از همان ابتدا کودکتان را با پول آشنا کنید

بهترین زمان شروع این آموزش ها، بین 3 تا 4 سالگی است. در این دوران، باید تفاوت بین سکه های پول کشورتان را به آن ها یاد بدهید و برایشان یک قلک بگیرید تا در آن پول های سکه ای یا اسکناس هایش را بیاندازد و جمع کند. یک قلک پول ( حتی اگر یک کیف یا کیسه برای نگهداری از پول باشد)  در واقع یک جای امن برای پول هایش می باشد و همچنین این حس را در کودکتان ایجاد می کند که برای خودش پول دارد .

اگر بتوانید یک قلک شیشه ای تهیه کنید که بتواند داخلش را ببیند، خیلی بهتر می شود؛ اینجوری می تواند به صدای سکه هایش گوش بدهد و شاهد اضافه شدن روز به روزش باشد. این یک شروع خیلی خوب است. حالا که کودکتان یاد گرفته که پول هایش را جمع کند ، به او اجازه بدهید که پول را برای خودش خرج کند و هر چیزی را که دوست دارد بخرد .

اهمیت استفاده از قلک

 

نقش خانواده ها در افزایش هوش مالی فرزندان خود3

 

 در دو مرحله به کودکتان اجازه دهید که پول های قلکش را خرج کند . یکبار وقتی که قلکش تا نصفه پر شده و یک بار هم وقتی که کاملا پر شده است . این کار به آن ها یاد می دهد که اگر پول کمی جمع کرده باشد، فقط می تواند چیزهای کوچک و ساده و ارزان برای خودش بخرد اما وقتی که تا سر قلک را پر از پول کرده باشد و پول زیای جمع کرده باشد می تواند با آن، چیزهای با ارزش و گران قیمت و خاص بخرد؛ در نتیجه کودکتان به اهمیت پول جمع کردن در طول زمان پی می برد.

آموزش تفاوت نیاز با خواسته

کم کم به کودکتان یاد بدهید که نیاز، با خواسته تفاوت دارد؛ مثلا وقتی که از تلویزیون منزلتان تبلیغی پخش می شود یا در خیابان ، تبلیغات بنری را می بینید ، برایش این تفاوت را توضیح بدهید و از او بخواهید که پس از دیدن هر تبلیغی، به شما بگوید که این خواسته است یا نیاز و در صورتی که به شما پاسخ درست داد به او هدیه ای به عنوان پاداش بدهید.

آن ها را عادت دهید که پس انداز بکنند

 

نقش خانواده ها در افزایش هوش مالی فرزندان خود5

 

در خانه تان یک قانون بگذارید که بچه ها باید حداقل 10 درصد از پولشان را پس انداز کنند؛ چه این پول از طریق پول توجیبی شان به دستشان رسیده باشد و چه از طریق کاری که در بیرون از خانه انجام می دهند. اگر در ابتدای این کار، زیاد به کودکانتان سخت نگیرید و شرایط را برایشان آسان کنید، به آن ها فشار نمی آید و این کار را با میل و رغبت انجام می دهند. برایش از خاطراتتان بگویید که وقتی شما به سن و سال او بودید با پول هایتان چه می کردید و چه نتایج مثبت و منفی ای از این کار عایدتان شده است.

یک حساب پس انداز به نام کودکتان باز کنید

حساب بانکی هم در حقیقت چیزی مثل قلک است اما بزرگ تر و با این تفاوت که وقتی که او حساب بانکی دارد ، می تواند به پولش اضافه کند . جدول میزان سود بانک ها را در اختیار او قرار دهید و به او اجازه دهید که نوع حساب پس اندازش را خودش انتخاب بکند و به او یادآوری کنید که هر زمان که احتیاج به مشورت با کسی برای این انتخابش داشته باشد ، شما در کنار او هستید . او با این کار، می تواند برنامه ریزی کند که پولش را تا چه زمان و با چه سودی می خواهد در بانک بگذارد . این کار، برای موفقیت او در آینده و بالا بردن هوش مالی اش ، خیلی اهمیت دارد .

کودکتان را تشویق کنید که اهداف مالی داشته باشد

 

نقش خانواده ها در افزایش هوش مالی فرزندان خود6

 

کودکتان را تشویق کنید تا یک لیست تهیه کند و در آن چیزهایی را که آرزو دارد که داشته باشد و بخرد ، یادداشت کند و برای رسیدن به آن ها هم زمانی را در نظر بگیرد و جلوی تک تک آرزوهایش بنویسد . به او قول بدهید که در صورتی که تا نزدیکی های آن تاریخ ، قسمت بیشتری از پول مورد نیازش را جمع کرده باشد، شما باقی مبلغ مورد احتیاجش را به او می دهید . به او کمک کنید که بتواند تا قبل از این که خیلی بزرگ بشود و دیگر آرزوهای گذشته اش برایش جذابیتی نداشته باشند، به آن ها برسد .

به طور منظم به کودکانتان پول توجیبی بدهید

پول توجیبی خیلی مهمتر است از پولی که از راه کار کردن به دست می آورد؛ چون اگر پول توجیبی را بر اساس تاریخ های منظمی به او بدهید، او نظم داشتن در خرج کردن و پس انداز کردن را یاد می گیرد و همین کار اعتماد به نفسش را افزایش می دهد. مبلغی که به عنوان پول توجیبی به کودکان می دهید، به سن او ، شرایطی که دارد و وظایفی که انجام می دهد بستگی دارد. بهترین زمان دادن پول توجیبی به کودکتان 6 سالگی است چون از این سن او این توانایی را به دست می آورد که چیزهایی را که می خواهد خریداری کند .

کودکانتان را برای به دست آوردن پول ، تشویق کنید

 

نقش خانواده ها در افزایش هوش مالی فرزندان خود7

 

به کودکتان کمک کنید که علاوه بر پول توجیبی ای که از شما می گیرد یاد بگیرد که برای خودش درآمدی داشته باشد و یک کسب و کار کوچک راه بیاندازد. او می تواند از طریق روش های ساده ای مثل انجام دادن کارهای خانه شما یا سایر اعضای خانواده تان، کوتاه کردن چمن های حیاط ، پارو کردن برف و … برای خودش پولی به دست بیاورد و بعلاوه با انجام دادن کارهایی که برایش خطری نداشته باشد ، چیزهای زیادی یاد بگیرد .

آموزش مدیریت پول را به کودکانتان شروع کنید

همه عادت های مالی ای که کودکان در بزرگسالی و پیری خواهند داشت، در اثر آموزش هایی است که شما به آن ها داده اید یا از طریق الگوسازی از پدر و مادرشان کسب کرده اند. آن ها همیشه افتخار خواهند کرد که از پول پس اندازشان توانسته اند یک دوچرخه یا خانه یا چیزهای بزرگی بخرند. همین آموزش های به ظاهر ساده شما ، به طور مستقیمی روی کسب و کار آینده کودکتان تاثیر می گذارد .

مشورت به جای خودسری

 

نقش خانواده ها در افزایش هوش مالی فرزندان خود8

 

وقتی که شما و همسرتان در حال مشورت کردن با هم در مورد مسائل مالی خانواده هستید، اجازه بدهید که کودکتان هم در آن جا حضور داشته باشد و در جریان بحث ها و تصمیم گیری ها قرار بگیرد. به او اجازه بدهید که اظهار نظر کند. به این روش او یاد می گیرد که همیشه علاوه بر تصمیم او تصمیمات دیگری هم وجود دارد که ممکن است بهتر باشند و در پایان هم تصمیم نهایی بر اساس تصمیمی که پخته تر و درست تر است گرفته می شود .

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
ARE YOU READY? GET IT NOW!
OR SUBSCRIBE WITH
{subscription-facebook}
{subscription-google}
هدیه شما، فایل صوتی مصاحبه با آنتنی رابینز
میلیونر خودساخته ای که رازهاش رو با شما به اشتراک میزاره
telegram
ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.