Take a fresh look at your lifestyle.

جناب آقای محمدی

 یکبار تجربه ی تلخ ورشکستگی داشتم و همین قدرت ریسک را از من گرفته بود. خودم را مجبور می دانستم با همان شرایطی که راضیم نمی کرد به کارم در شرکت ادامه بدهم. در شرایطی در دوره های کسب ثروت و آرامش ثبت نام کردم که وضعیت اقتصادی مساعدی نداشتم و می خواستم تغییری در کارم ایجاد کنم. باورهای بازدارنده ی خود را در این دوره شناسایی کردم و با تمرینات بسیار قدرتمندی که استاد در کلاس ارائه می دادند توانستم با قدرت و اعتماد بنفس بالایی که بدست آورده بودم همه چیز را تغییر دهم. هم اکنون بعد از یک ماه توانستم تقریبا ۵۰% از شرکت جدا شوم و سود جداگانه دریافت کنم. به پیشنهاد استاد پل های پشت سرم را خراب نکردم و با شیوه ای درست و کاملا حرفه ای به کسب و کاری که دوست داشتم دست پیدا کردم. طی یک ماه اخیر سودی که به جز حقوق و مزایا گرفتم به ۴۰ میلیون رسیده است و این خیلی بیشتر از چیزی بود که من از شرکت در دوره انتظار داشتم و اطمینان دارم که روز به روز با بکار بردن آموخته هایم در این دوره می توانم به سودهای بیشتری دست پیدا کنم. تمام این تغییرات را مدیون استاد ماهان تیموری عزیزم و امیدوارم هر جا که هستند پایدار باشند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.