تیم آموزشی ماهان تیموری با بیش از ۳ سال سابقه به مدیران کمک میکند که کسب و کار خود را سریع و راحت به درجات بهتری ارتقا دهند. کار اصلی ما آموزش های رشد شخصی، ایجاد کسب و کار و رشد کسب و کار مدیران است.

آموزش های ما:

  • برگزاری همایشهای آموزشی
  • ترجمه کتاب های تالیفی
  • تولید محصولات آموزشی
  • ارائه مشاوره حضوری

ARE YOU READY? GET IT NOW!
OR SUBSCRIBE WITH
{subscription-facebook}
{subscription-google}
ثبت نام در اولین دوره جامع هوش مالی ایران
telegram